Το καλοκαίρι παραλαμβάνουμε και μεγαλώνουμε πολλούς νεοσσούς Βραχοκιρκίνεζα αλλά και Κιρκινέζια.
Απολαύστε τα και ... διακρίνετε το Βραχοκιρκίνεζο από το Κιρκινέζι (τόσο ίδια και τόσο διαφορετικά) ...