Ο Mαυρόγυπας ήρθε από το πρόγραμμα Δαδιάς του WWF.
Είναι τραυματισμένος με σοβαρό κάταγμα και έγιναν ακτινογραφίες στο κτηνιατρείο του κ. Αγαθαγγελίδη για να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασής του.
Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση ακόμα να πούμε ότι θα καταφέρει να ξαναπετάξει..