Δυστυχώς ... ένας νεαρός Βασιλαετός από την περιοχή της Καρδίτσας στα χέρια μας με πολλαπλά τραύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες...