Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόσκοπος του Κόσμου, μια ομάδα προσκόπων από όλη την Ελλάδα που ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα επισκέφθηκε το χώρο μας.

 

Αφού έγινε πρώτα μια ενημέρωση-παρουσίαση σε θέματα που αφορούν στη Δράση και στο ΕΚΠΑΖ, οι πρόσκοποι ανέβηκαν κατά ομάδες στο χώρο περίθαλψης όπου είχαν την ευκαιρία για μια πιο πρακτική επαφή. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδισφέρον και ευαισθησία στα θέματα της άγριας πανίδας και ελπίζουμε η επίσκεψη αυτή να καταγράφηκε ως μια χρήσιμη εμπειρία.