Παρακολουθείστε στιγμές από την σταδιακή επανένταξη νεαρού γλάρου και βραχοκιρκίνεζων στη Χαλάστρα. Σε συνεργασία πάντα με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού.