Σάνη Χαλικιδικής, 20-21/08/2011, μια ακόμα ωραία εκδρομή...
Μια σταχτάρα και μια Μεσογειακή χελώνα απελευθερώθηκαν.
(Το γιδοβύζι της φωτογραφίες δεν απελευθερώθηκε τελικά στο Σάνη αλλά στην επόμενη εκδρομή στο Αζάπικο στις 27-8-2011)