Πρώτο ζώο που παραλάβαμε το 2014 είναι ένα Ξεφτέρι
Είναι τραυματισμένο το αριστερό του μάτι. Καλή χρονιά και καλή ανάρρωση για όλους τους επισκέπτες μας...