Σκοπός της Δράσης

Τα άγρια ζώα επιδέχονται καθημερινώς τις επιδράσεις του ανθρώπινου παράγοντα. Από έμμεσες και μακρυχρόνιες παρεμβάσεις όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος και η συρρίκνωση των περιοχών διαβίωσης τους μέχρι τις αμεσότερες παρεμβάσεις όπως το κυνήγι, οι δηλητηριάσεις και οι παγιδεύσεις. 

Σε όλα αυτά απέναντι προσπαθούμε να σταθούμε και να συμβάλλουμε, τόσο στην προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας όσο και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ειδικότερα των παιδιών.

Σκοπός της ομάδας είναι να συμβάλλει στον διάλογο για τη φύση και τη σχέση του ανθρώπου με αυτή με κύριο άξονα τον σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής του πλανήτη

Ημερολόγιο 2017

Υποστηρικτές

GTranslate

Δράση σε Video

Δράση σε Video

Δράση σε Ντοκυμαντερ

Δράση σε Ντοκυμαντερ

Αναμνηστικά από τη Δράση

Καθημερινές Ιστορίες

Καθημερινές Ιστορίες