Δράση για την Άγρια Ζωή - Action for Wildlife

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ

Κάντε δωρεά μέσω PaypalΥιοθετήστε ένα άγριο ζώο

Ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο του Προφήτη

Η Δράση σε σχολείο του Προφήτη
Μια ακόμα επίσκεεψη σε σχολείο, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Λαγκαδά. Οι τάξεις Γ', Δ', Ε' και Στ' (πάνω από 100 παιδιά) ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά θέματα και ττο τι κάνουμε όνταν βρούμε τραυματισμένα άγρια ζώα.
Η φωτογραφία από τη σελίδα στο facebook του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης
 
You are here Νέα > Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση > Ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο του Προφήτη
Οκτώβρης 2016, η χρονιά ακόμα δεν τελείωσε κι έχουμε παραλάβει περισσότερα ζώα από όλα τα προηγούμενα έτη!Συνδράμετε τώρα!