Δράση για την Άγρια Ζωή - Action for Wildlife

SUPPORT US - DONATE via PAYPAL

Κάντε δωρεά μέσω PaypalΥιοθετήστε ένα άγριο ζώο

Supply of things

ylika

Medicine/medical support

You can find those in a pharmacy:
 • Fucidin ointment
 • Sylfio cream (silver sulfadiazine)
 • Sterilium antibacterial solution
 • Hibitane scrub
 • Sterilized gauzes
 • Leucopor
 • Syringes 0,5ml, 1ml,2,5ml,5ml,10ml,20ml,60ml
 • Needles (without syringes 24g and 21g)
 • Insoulin syringes
 • Fluid administration devices
 • Fluid solutions (Normal Saline, Lactated Ringer’s, Dextrose 5%)
 • Latex gloves (single-use)

You can find the following only in veterinary shops
 • Elastic bandages (e.g vet flex 7,5 cm and 5cm)
 • Abocath 21g,24g,18g
 • Absorbable sutures 2/0 and 3/0 with needle
 • Oesophageal tubes for force-feeding (size 18 CH)

Food

 • Chicken
 • Fish (preferrably small fish)
 • Kittens’ development dry food
 • Rice flour
 • Wheat
 • Corn
 • Oat meal
 • Seeds for canaries


You are here: Participation > Supply of things
October 2016, we have already received more animals than past years Support now!